Со учењето како да ги балансираме Тридошите, потребно е да се достигнат следниве цели:

  • Превентива од многу болести пред да станат интензивни (со други зборови, здравите луѓе да останат здрави)

  • Во повеќето случаи, забавувањето и повратен процес на болеста (особено во случаи на авто имуни нарушувања)

  • Помош околу одржувањето на здравјето, т.е. останување во состојба на целосно здрава личност: физички, ментално и духовно (со други зборови, протегање на максималниот потенцијал на секоја личност)

  • Тоа што е многу добро кај Ајурведа е дека учењето да се балансираат Тридошите е мошне лесно. Ајурведа значи правилен и разумен начин на размислување и живеење; се базира на природните закони. Инструментите кои се користат е да се избалансираат Тридошите во лесно менаџирање на животниот стил и соодветните протоколи на исхрана.

Print Friendly, PDF & Email