Пита доминирана од Рајасикас, интелектуално ориентирани но ранливи и склони кон искушенија, се сите луѓе во нивниот карактер и метод на живеење.

Подвидови и квалитети на Рајасика

Асура

Склоност кон себе преценување, храбри, сурови, зависни и безобѕирни. Страшен изглед.

Раксаса

Исклучителни спанковци и иднолеценти. Завидливи диспозиции. Имаат константно чувство на лутина, нетолеранција и сурово однесување. Лакоми.

Паизала

Нехигиенски навики. Страшливи, со застрашувачки диспозиции. Лакоми. Склоност кон спротивниот пол, Имаат несоодветна исхрана.

Сарпа

Остри реакции. Остра индоленција. Чести застрашувачки диспозиции. Храбар или страшлив став во зависност од ситуацијата.

Праита

Уживаат во желба за храна. Љубоморен карактер. Зголемена алчност и дејства без дискриминација.

Бакуна

Полни со страст. Несигурни, сурови и имаат екцесивен став кон исхраната.

Print Friendly, PDF & Email