Сатвика индивидуалците се вообичаено луѓе со благородна душа и духовни во својот карактер; нивната природна се одредува по видот на нивното тело како и нивното соѕвездие под кое се родени, имајќи елемент на капха во нивната конституција.

Сатвика, подвидови и квалитети

Брахма

Слободни од страст, лутина, алчност, индиферентност или љубомора, поседувајќи знаење и моќ на дискриминација.

Арса

Одлична меморија, чистина, љубов и себе контрола, одлични интелектуалци во умот, немаат гордост, его, игноранција, завист или лутина. Поседуваат моќ на разбирање и помнење.

Аиндра

Верност, побожност кон свети книги, проучување на ритуали и приноси на жртва. Обожување кон различни дела, храбри и далеку дострелни. Имаат авторитетно однесување и говор. Способни се за изведба на свети ритуали.

Јамија

Оскудни од злобни и желби и активности на конфликти. Превземаат иницијативе, имаат одлична меморија и се способни лидери. Оскудни се од емотивни стеги, омраза, ароганција и завист. Имаат траен капацитет на дејствување.

Варуна

Оскудни од злобни намери. Егзибиција од емотиции на соодветно место. Почитување на религиозни права.

Кабера

Храбри, трпеливи и имаат омраза кон нечисти мисли. Сакаат доблесни дела и чистина на душа. Чувствуваат задоволство во рекреирање.

Гандхарва

Поседуваат чувство на посесивност на богатства, авторитет и луксуз. Имаат знаење за поезија, приказни и митови. Уживаат во танцување, пеење и музика. Уживаат во користење на парфеми, венци од цвеќиња и цвеќе. Полни со страст.

Print Friendly, PDF & Email