Ајурведа Доша калкулатор

Концептот на Ајурведа за трите доши е уникатен во медицинската наука. Ајурведа верува дека телото е составено од ткива (dhatus), потрошен материјал (malas), и doshas (во слободен превод означува Енергетски сили)

Ајурведа Што е Ајурведа

Ајурведа е најстариот медицински систем кој живее од дамнешни времиња во светот. Потекнува од корењата на античките Санскрит зборови‘ayus' (живот) и ‘ved' (знаење) – и нуди богат и севкупен изглед на здрав живот, а потеклото датира уште пред 5000 години.